Årsmøtedokumenter 2023 – og lenke til det digitale møtet

Vedlagt er dokumenter til Årsmøte 2023.

Årsmøtet arrangeres digitalt 21.3 kl. 19.00

Link til møtet: https://meet.google.com/eqo-hfxg-njz


Innkalling og saksliste

https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2023/03/Innkalling-og-saksliste-Tomter-rideklubb-Arsmote-2023-1.pdf

Årsbudsjett 2023

https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2023/03/Tomter-rideklubb-Arsbudsjett-2023.pdf

Årsberetning 2022

https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2023/03/Tomter-rideklubb-Arsberetning-2022.pdf

Årsregnskap 2022

https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2023/03/Tomter-Rideklubb-endelig-Arsregnskap-2022.pdf

Revisjonsberetning 2022

https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2023/03/Revisjonsberetning-2022-Tomter-rideklubb.pdf

Forslag medlemskontingent

https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2023/03/Sak-7-23-Fastsette-medlemskontingent-for-klubben.pdf

Virksomhetsplan 2023

https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2023/03/Tomter-rideklubb-Virksomhetsplan-2023.pdf

NB! Valgkomitéens innstilling presenteres i møte

Tomter rideklubb Årsmøte 2023

Minner om at Tomter rideklubb arrangerer digitalt Årsmøte tirsdag 21.3 kl. 19 over Google Meet. Lenke til årsmøtet legges ut på Facebook og her på klubbens webside dagen før møtet. Saksdokumenter til årsmøtet legges ut på klubbens webside senest 14.3.

Minner også om at saker som medlemmer ønsker at skal behandles på Årsmøtet skal sendes til styrets epost styret@tomterrideklubb.no senest 7.3.2023.

Velkommen til Årsmøte!

Kvadrilje på Juleshowet 2022

Rir du i en av de to mandagsgruppene som rir kl. 18-19? Da har du anledning til å bli med på å ri kvadriljeprogrammet på juleshowet 2022. Juleshowet gjennomføres som et samarbeid mellom Tomter rideklubb og Blixland Hestesenter (rideskolen) den 11.desember kl. 16-18.

Gruppene kommer til å øve på programmet i ridetimen på mandager den 28.11 og 5.12. Eventuelt blir det også en ekstra gjennomgang på fredagen den 9.12.

Det er viktig at du selv øver inn programmet gjennom å se på programbeskrivelsen, samt gjennom å se på på filmen under.

Det er mye læring i å ri kvadrilje. Både å klare å ri til musikk, å holde riktig avstand til hesten foran, å beregne avstand til rytteren ved siden av deg, å klare å ta presise fatninger, å mestre hesten og få den til å høre godt på deg osv. Det skal se enkelt ut, selv om det faktisk egentlig ikke er så enkelt i det hele tatt! Men, det er veldig gøy, så dette gleder vi oss til 🙂

Programmet som skal ris: Se HER

For å se fjorårets kvadrilje , klikk på lenken under:

For spørsmål – ta kontakt (gjerne pr sms) med Ingvild, tlf. 46806100

DEL 4, PRAKTISK RIDEPRØVE (eller kjøreprøve)

DEL 4, PRAKTISK RIDEPRØVE (eller kjøreprøve) gjennomføres på Blixland

FREDAG 30.09 mellom kl. 17-ca 20.

NB! Påmelding til rideprøven kan gjøres først etter at digitale deler (del 1 og 2) samt hovedkurs (del 3) er gjennomført.

PÅMELDING TIL RIDEPRØVEN må gjøres separat pr mail og sendes til styret@tomterrideklubb.no SENEST 27.9.

Oppgi i påmeldingen til rideprøven følgende informasjon:

Navn, alder, adresse, telefon samt mailadresse som faktura kan sendes til. Oppgi også om du ønsker å leie hest for rideprøven fra rideskolen, eller om du kommer med egen hest.

Egen faktura for rideprøven og eventuell hestleie sendes ut i etterkant av rideprøven. Rideprøven koster kr 150 og eventuell leie av hest av Blixland koster kr 200.

NB! Dersom det blir mange påmeldte til rideprøven prioriteres Tomter rideklubb-medlemmer først.

Alle som skal delta i rideprøven får tilsendt informasjon om rideprøven rett etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Les mer om Grønt Kort her: https://www.rytter.no/sport/gront-kort

GRØNT KORT – hovedkurs i regi avTomter rideklubb høsten 2022

Tomter rideklubb inviterer til grønt kort hovedkurs (del 3) med kursholder Line Gundersen.

Torsdag 22. september kl. 18.30 – 20.30

Dette kurset er hovedkurset i grønt kort. Kurset er, sammen med ride- og kjøretesten, den siste delen for grønt kort. På kurset vises film om praksis i stall, det diskuteres ønskede temaer og deltakerne kan stille spørsmål og delta i undervisningen som blir gitt.

Oppmøte: Bondestua, 2 etasjen i rideskolestallen på Blixland Gård og hestesenter, Myraveien 55 i Tomter, Indre Østfold. 

Dersom det er under 10 deltakere gjennomføres kurset eventuelt i stallen. Ta derfor i tilfelle på gode sko og klær som du kan bruke i stallen.

Møt opp i god tid før kursstart, senest kl. 18.20. 

Det blir ikke servering, så ta eventuelt selv med mat og drikke

OBS! Deltakere under 16 år må ha med foresatt.

Navn på foresatt kan mailes til styret@tomterrideklubb.no

Kurspris: kr 200.

Vippsnummer #19532 til Tomter rideklubb innen 19.09.

Kun betalt kurs vil gi reservert plass.

FØRKUNNSKAPER:

Lest d-boken «På vei inn i Ryttersporten». Kan f eks kjøpes på Fagbokforlaget.no.

Gjennomført E-kurs om konkurransereglement
Gjennomført E-Kurs om sikkerhet og hestekunnskap

PÅMELDING: Meld deg på via Minidrett.no → kurs → grønt kort, eller bruk lenke: https://minidrett.nif.no/Event#6999515-010

HUSK! Påmeldingsfrist er 19.09!

VIKTIG! Deltakeren MÅ bruke sin egen bruker til å gjennomføre de digitale kursene (ikke foresatt sin). Hvis ikke blir kursene registrert på feil person.

Les mer om Grønt Kort her: https://www.rytter.no/sport/gront-kort

Velkommen til kurs!!

GRØNT KORT Del 4 (praktisk rideprøve) arrangeres 30.september. Se egen nyhetssak om påmelding til denne prøven.

Vil du være med i ungdomsstyre i Tomter rideklubb?

Tomter rideklubb jobber nå med å etablere et helt eget ungdomsstyre bestående av 6-8 st. av klubbens medlemmer mellom 13 år (f. 2009) og 19 år (f. 2003). Alle er velkommen til å melde interesse, uansett om man har egen hest, har hest på for/er hestepasser, rir i rideskole eller bare ellers er med i klubben.

Vi kommer til å diskutere både små og store saker, planlegge arrangementer og ha sosiale samlinger. Ungdomsstyret skal gi konkrete innspill til rideklubbens hovedstyre og ungdomsstyret kan også få oppgaver delegert til seg fra hovedstyret. Ungdomsstyret skal ha lav terskel for både innspill, idéer og forslag, så hvis du har noe på hjertet har du sjansen nå!

Dersom du er interessert ønsker vi at du sender en mail der du skriver…

  1. Hvorfor du vil være med i ungdomsstyret? Hva er din motivasjon for å bli med?
  2. Hva du mener at akkurat du kan bidra med / hjelpe til med i styrearbeidet og i klubben?

Send en mail med dine tanker om dette (og med din kontaktinformasjon; navn, mail, telefon, alder) til olineww@gmail.com.

Vi vil gjerne ha din mail senest den 20. juli 2023

Styremedlemmene velges på grunnlag av innsendte søknader.

Valgte styremedlemmer får beskjed i begynnelsen av august.

Hilsen ungdomsrepresentantene i Tomter rideklubb-hovedstyret;

Oline og Lovisa 😊

Årsmøte 2022

Årsmøte i Tomter Rideklubb arrangeres (kun) digitalt over Zoom tirsdagen den 15. mars kl. 19.00. Det er sendt ut zoomlenke samt sakspapirer til alle medlemmer per mail.

For at årsmøtet skal være vedtaksført trenger vi at minst 10 stemmeberettigede medlemmer deltar. For å sikre at vi blir et tilstrekkelig stort antall – send gjerne en sms med ditt navn i forkant om du kan delta til 41664071. På forhånd takk!

Velkommen til årsmøte 15.03. kl. 19!