Årsmøte

12.03.2020 kl 19:00

Årsmøtet avholdes i rytterstua på Blixland

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 27.12.2020

Sakene kan sendes til styret@tomterrideklubb.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle idrettslagets årsmelding.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Foreta følgende valg

a) Leder og nestleder

b) 1 styremedlem (kasserer)

c) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Sakspapirer som legges frem er:

– Forslag til forretningsorden

– Årsberetning/årsmelding

– Regnskap med revisors beretning

– Eventuelle innkomne forslag

– Forslag på medlemskontingent

– Forslag til budsjett

– Valgkomiteens innstilling

– Styrets innstilling på neste års valgkomité

Med vennlig hilsen

Styret

Knøttecup 10.august

Tomter rideklubb arrangerer sommerens kanskje morsomste knøttecup på Blixland 10.august! I tillegg til vanlig knøttecup, skal vi i år arrangere lagkonkurranse i både knøttecup hest og ponni!

Dette blir moro både for store og små!

KC hest er åpen for alle alderskategorier
KC ponni er åpent for ponniryttere
Hvert lag består av to eller tre ekvipasjer, hvorav de to beste teller. Se KR V § 513.2.
Laget må bestå av ekvipasjer fra samme klubb. Ellers gjelder vanlige særskilte bestemmelser for knøttecup KR V tillegg 1.

I tillegg til vanlig individuell premiering i klassene blir det premiering i lag.

Vi kjører også premiering for beste gjennomførte tema i terreng for lag og et par andre morsomme premieringer i løpet av dagen. 🏇💨☀️☀️

Mere info kommer så fort alt er klart i horsepro.

Vi har spådd pent vær og fyller kiosken med godsaker, så hold av lørdag 10.august ☀️🍭🌭

Vi ser frem til en morsom dag på Blixland hestesenter.

https://www.horsepro.no/index.php?r=show%2Fevent%2Fevent&eventId=18558

Siste dugnad før stevne

Det blir dugnad på feltrittsbanen! Det er stevne til helgen og vi må gjøre litt før vi er i mål.

Dugnad onsdag 5.6 fra kl 17 og fredag 7.6 fra kl 18.

Dugnad på feltrittsbanen 11-12 mai

Det er klart for den årlige «vårrengjøringen» på feltrittsbanen. Hindrene er nå på plass der de skal være denne sesongen. Stevnet 08-09.06 kommer fort, så vi setter opp en to -dagers dugnad og satser på at vi får gjort mye. Noe av det som skal gjøres er:
– rydde og plukke stein
– Male hindre og markbommer
– bygge et nytt hinder i 80/90, samt et opphopp/nedhopp.
– vi må reparere og forsterke et par hinder
– feste alle hindrene i bakken
– gå over å se at hindrene har klips
– Gå over «ny ridesti». rydde opp etter vinterens herjinger.

osv… her er det litt av hvert å gjøre til «alle og enhver» og det vil ligge fullstendige lister over alt som skal gjøres under dugnadsdagene

Det vil bli servert lunsj begge dager. Ta med godt humør og evt noe redskap hvis man skulle ha (raker, spader osv osv) . På lørdag og søndag starter vi kl. 13.


Klubben setter opp feltrittstrening for kaia søndag 12.05 fra kl 17. Denne treningen er gratis for alle som stiller opp lørdag og/eller søndag. Påmelding til trening på styret@tomterrideklubb.no Ansvarlig for dugnad begge dager er Christina.

Stevnehelgen så langt

Karen Sofie og Eddy har vært på Søndre Nordstrand i dag og tok seieren i både LB og LA ponni. Debuterte i 100cm, så da er det ekstra gøy med seier. 🎉

Katrine og Lady har vært på Vestre Bærum å startet dressur. De hadde ett fint program i LC med 61,2% og ble første uplasserte. 😄

Vi gratulerer de fine medlemmene våre med gode resultater.

Imorgen skal det flere ekvipasjer ut i illen på dressurstevne hos Søndre Nordstrand. Vi ønsker dere lykke til 🙌🏻😃

Årsberetning 2018

Styret har i 2018 bestått av:

Leder – Christina Løken
Nestleder – Linda Kjeldaas
Kasserer – Bente Ro
Sekretær – Caroline Jahr
Styremedlem – Ailin Ytternes
Styremedlem – Elin Wiggen
Styremedlem – Jane Næss
Styremedlem – Marie Østebø
Ungdomsrepresentant – Maren Tronstad

Klubben består av 101 medlemmer pr 31.12.2018

Det er arrangert 7 styremøter i løpet av året. 
Styret har fokusert på å utvide feltrittsbanen videre og vi har i år fått utbedret vannhinderet, grøfta og det har også i år blitt bygget mange nye fine hindre på feltrittsbanen på dugnad.
Klubbens medlemmer har lagt ned en formidabel jobb for å få til dette og det rettes en spesiell takk til alle som har bidratt.

Det har vært en aktiv stevnesesong for mange av klubbens ryttere – vi utmerker oss igjen spesielt i knøttecup. 
Klubben vant i år overlegent med 29 sløyfer, dobbelt så mange som neste klubb på lista. Dette får vi 14.000 kr for fra NRYF som selvfølgelig går til videre utvikling av feltritt i klubben. 

Klubben har fått tildelt midler fra NRYF «krafttak for ridebanebunner».  Disse pengene er tiltenkt ny ridesti. Klubben har inngått en leieavtale med blixland om 1800m2 hvor vi skal anlegge ny ridesti/utvidelse av feltrittsbanen. Leieavtalen har en varighet på 30 år. Det jobbes med å få satt sammen en prosjektgruppe rundt dette. Foreløpig så har vi Christina, Kaia, Arne og Malin. Hadde vært fint med et par til.  Jobben rundt dette fortsetter i 2019 og vi håper å kunne sende inn prosjektplan og starte på prosjektet våren 2019

Klubben har arrangert 1 dressur-, 1 sprangstevne og 3 feltrittsstevner inneværende år.  Høststevnene ble dessverre avlyst på grunn av salmonella/karantene.  Det ble derfor ikke avholdt noe klubbmesterskap i 2018.

Det er inngått en avtale med Blixland om at klubbens medlemmer betaler 50,- kr i baneleie på treninger.

Klubben har avtalt med Blixland/Kaia Steinberg at det skal arrangeres klubbtreninger på feltrittsbanen opp til 5 ganger i året.  Disse treningene er forbeholdt klubbens medlemmer og vil koste 100 kr pr pers med 5 på timen.  Tider for disse må nytt styre avtale med Kaia våren 2019.

Andre høydepunkter i 2018:
På klubbens Facebookside ligger det mange bilder og mer detaljer fra de forskjellige stevnene vi har arrangert og medlemmene har deltatt på.
Klubben er avhengig av at medlemmene selv sender inn bilde/evt en kort tekst til publisering på facebooksiden.  Vi har ikke kapasitet til å følge opp hvem som er på stevner hvor – men vi setter veldig pris på å få inn oppdateringer fra medlemmene som viser aktiviteten!

Det ble arrangert påskeritt med god deltagelse og morsomme kostymer i strålende solskinn.  Grillen ble fyrt opp og pølser servert.  Dette arrangementet frister til gjentagelse.  Klubben skal avtale med Kaia om lån av skolehester i 2019 så de som ikke har egen hest også har mulighet til å delta.

Det er blitt arrangert 2 samlinger for de under 18 år:
Bowling og Sprett med god deltagelse.


Blixland har engasjert Merete Røed som sprangtrener.  Det er mange i klubben som rir for henne hver onsdag og er veldig forøyd med det.  Dette er ikke klubbtrening som sådan, men det skaper godt samhold og arrangeres samlinger også utenfor banen av Merete og Elin.  Dette er et veldig godt initiativ som klubben verdsetter.

Økonomi:

Klubbens økonomi er god.  

Vi er tildelt midler fra NRYF i forbindelse med «krafttak for ridebanebunner» – 150 000.  Disse pengene er øremerket ny ridesti.
Vi går med overskudd på bingo og stevner.

Styret

Påskefeltritt

Feltrittsesongen er i gang!

I Tågarp forrige fredag var Pernille og Isa Dora å startet P80 -13. De hadde en kjempefin dressur på nærme 60% og null både i sprang og i terrenget! Karen Sofie og Eddie Frisk startet P80 14-20. De hadde også en fin dressur tett mot 60%, feilfri sprang og dobbel null terrenget! Karoline og Newtown Blaithin startet P90. De hadde en god dressur, 1 bom ned i sprangen og et stopp i en kombinasjon vanskelig i terrenget. Dette lover bra for resten av sesongen, og vi er kjempe stolt av ponnijentene våre!

Foto: Christina Løken

På mandag startet Gry og Emil knøttecup hest i Moss med en god dressur, 2 bommer ned i sprangen og en fin feilfri runde i terrenget som resulterte i første uplasserte.

Amalie og El Sorpendente var også til start i Moss. De red knøttecup ponni og hadde en fin dressur og feilfri sprang, men El ville dessverre ikke på svømmetur.