Årsmøtedokumenter 2024

Årsmøtedokumenter 2024 og lenke til årsmøte

Rideklubbens årsmøte gjennomføres tirsdag 9. april kl. 19 i Bondestua på Blixland, eller digitalt over Google Meet. Alle klubbens medlemmer er velkommen til å delta på årsmøtet. Det blir kaffe/brus og vaffel til de som møter opp i Bondestua! Velkommen!

NB! Det er ingen påmelding til årsmøtet – bare å møte opp eller logge seg på!

Lenke til møte, dersom man ønsker å delta digitalt, er her:

meet.google.com/fer-gsor-wua

Her er saksdokumentene til årsmøtet:

NB! Sak 12-24 og 13-24 presenteres i møtet.

*Innkalling og saksliste:

https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2024/04/Innkalling-og-saksliste-Tomter-rideklubb-Arsmote-2024.pdf

*Tomter rideklubb Årsberetning 2023:

https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2024/03/Tomter-rideklubb-Arsberetning-2023-1.pdf

*Årsregnskap og bekreftelse 2023:

https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2024/03/Arsregnskap_2023___Tomter_Rideklubb.pdf

https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2024/03/Brekreftelse_regnskap_2023_Tomter_Rideklubb.pdf

*Revisjon av rideklubbens vedtekter:

https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2024/03/Sak-6-24-Forslag-Vedtekter-Tomter-rideklubb-2024.pdf

*Fastsette medlemskontingent:

https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2024/03/Sak-8-24-Fastsette-medlemskontingent-for-klubben.pdf

*Vedta foreløpig virksomhetsplan for klubben:

https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2024/03/Sak-9-24-Forelopig-Virksomhetsplan-2024.pdf

*Vedta Årsbudsjett for klubben for 2024:

https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2024/03/Sak-10-24-Tomter-rideklubb-Arsbudsjett-2024.pdf

*Vedta organisasjonsplan for klubben 2024:

https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2024/03/Sak-11-24-Organisasjonsplan-2024-Tomter-rideklubb.pdf