Om oss

Tomter Rideklubb er for alle hesteglade folk!

Vi er en liten klubb med ca 140 medlemmer som holder til på Blixland Gård- og hestesenter i Hobøl i Indre Østfold kommune. Vi har hovedfokus på feltritt og har sammen med medlemmene våre utviklet en terrengbane fra knøttecup-nivå til 90cm-nivå.

Vi arrangerer ca. 3 feltrittstevner i året, samt i tillegg D-stevner i sprang og dressur, samt klubbstevner. I tillegg arrangerer vi workshops, demonstrasjoner, kurs, informasjonsmøter og sosiale aktiviteter for medlemmene. Vi samarbeider også med rideskolen på Blixland.

Vedtekter for Tomter rideklubb

Stevner i regi av Tomter rideklubb på Blixland

5. mars 2022 D-stevne sprang

22. mai 2022 – D-stevne dressur

11. – 12. juni 2022 – D-stevne feltritt, inkl. Knøttecup

27. – 28. august 2022 – D-stevne feltritt , inkl. Knøttecup

17. september 2022 – D-stevne feltritt, inkl. Knøttecup samt Kretsmesterskap (KM)

12. november 2022 – D-stevne Sprang + Klubbmesterskap

13. november 2022 – D-stevne Dressur + KlubbmesterskapNyheter

Årsmøtedokumenter 2023 – og lenke til det digitale møtet

Vedlagt er dokumenter til Årsmøte 2023. Årsmøtet arrangeres digitalt 21.3 kl. 19.00 Link til møtet: https://meet.google.com/eqo-hfxg-njz Innkalling og saksliste https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2023/03/Innkalling-og-saksliste-Tomter-rideklubb-Arsmote-2023-1.pdf Årsbudsjett 2023 https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2023/03/Tomter-rideklubb-Arsbudsjett-2023.pdf Årsberetning 2022 https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2023/03/Tomter-rideklubb-Arsberetning-2022.pdf Årsregnskap 2022 https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2023/03/Tomter-Rideklubb-endelig-Arsregnskap-2022.pdf Revisjonsberetning 2022 https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2023/03/Revisjonsberetning-2022-Tomter-rideklubb.pdf Forslag medlemskontingent https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2023/03/Sak-7-23-Fastsette-medlemskontingent-for-klubben.pdf Virksomhetsplan 2023 https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2023/03/Tomter-rideklubb-Virksomhetsplan-2023.pdf NB! Valgkomitéens innstilling presenteres i møte

Styret

Styreleder Ulrika Bergroth-Plur - 41664071, ulrika.bergroth.plur@online.no Nestleder og kasserer Anne Line Wold - 99 59 74 46, annelinewold@gmail.com Sekretær Davina Jeanette Snow - 47 90 90 95, Davina.j.snow@gmail.com Sekretær-stevne Gry Kløfta- 46 95 49 69, gry@snipp.no

Styremedlem/stevneansvarlig Christina løken - 48 17 43 13, Christinaloken@hotmail.com

Sekretær-stevne Gry Kløfta- 46 95 49 69, gry@snipp.no Styremedlem Siw Anita Colliander - 41 38 54 04, the.collianders@gmail.com Styremedlem Madeleine Sundby - 90 07 20 62, madeleine@pullman.as

Styremedlem Anita Christiansen Røkholt - 93 44 92 16, anita@rokholt.com Styremedlem Ragnhild Helle - 90 96 04 09, ragnhild@kausebol.no Ungdomsrepresentant Oline Wold Wisløff - 97 14 62 18, olineww@gmail.com Ungdomsrepresentant (vara) Lovisa Lövgren - 93 07 48 46, ullelar@hotmail.com Varamedlem Elisabeth Hansen - 46 84 26 13, tamlinel@hotmail.com Varamedlem Øyvin Dybsand - 99 29 40 38, dybsand@gmail.com