H100-banen

Høylageret på Blixland fungerer som verksted

Rideklubben er i full gang med å bygge H100-bane på Blixland. Vi har allered 6 hinder som er så godt som ferdige. Vi har samlet inn penger ved hjelp av påskelotteri og spleis, og vært ute blant lokale bedrifter og fått flere sponsorer. Store deler av banen er allerede finansiert. Men vi ser fortsatt etter flere sponsorer.

Vi har pr nå fått positiv respons og støtte fra følgende aktører:

Kinli elektroinstallatør
Spydeberg Elektro
Sørby maskinutleie
Feiring bruk
Gjensidige
Sparebank 1
Tangen eventing
Kingsrød Cavalor
Østfold energi

Påskelotteri i Spond bidro til 2,5 hinder

Spleisaksjonen i mai 2024

PLANEN

25 nye hinder er planlagt, 4 av disse skal være MIM-hinder. Det er et håp om å ha alle hindere ferdige innen utgangen av 2024

ARBEIDSGRUPPA

Ragnhild Weel-Sneve, Christina Løken, Trond Løken og Kaia Steinberg

HINDERNE

Grind m/MIM
Detalj MIM1
MIM1
Lokomotivet. 2 vogner er under bygging