Ungdomsstyret

Vil du være med i ungdomsstyret i Tomter rideklubb?

Tomter rideklubb ønsker å etablere et eget ungdomsstyre bestående av 6-10 st. av klubbens medlemmer mellom 12 år (f. 2010) og 19 år (f. 2003). Alle er velkommen til å melde interesse, uansett om man har egen hest, har hest på for/er hestepasser, rir i rideskole eller bare ellers er med i klubben.

Oppgaver: Vi kommer til å diskutere både små og store saker, planlegge arrangementer og ha sosiale samlinger. Ungdomsstyret skal gi konkrete innspill til rideklubbens hovedstyre og ungdomsstyret kan også få oppgaver delegert til seg fra hovedstyret. Ungdomsstyret skal ha lav terskel for både innspill, idéer og forslag, så hvis du har noe på hjertet har du sjansen nå!

Interessert? Send en sms til ungdomsrepresentant Oline Wold Wisløff, tlf. 97146218 eller en epost til olineww@gmail.com, slik at hun kan ta kontakt.

Velkommen med i ungdomsstyret!

Ungdomsstyrets nyeste aktiviteter – klikk her