Ungdomsstyret

Ungdomsstyret består av ungdommer mellom 15-25 år som møtes for å planlegge hvordan man bedre kan inkludere mange unge i klubben gjennom forskjellige aktiviteter, og gjennom dette gjøre klubben enda bedre. Først behandles sakene i ungdomsstyret, og så meldes sakene inn til hovedstyret gjennom den til hovedstyret innvalgte ungdomsrepresentanten (eller hans/hennes vara).

Ungdomsstyret samarbeider med klubbens hovedstyre, og har egne ansvarsområder i forbindelse med klubbens aktiviteter og stevner. Formålet med ungdomsstyret er å arbeide for at Tomter Rideklubb skal være en klubb for alle aldre. Spesielt fokuserer styret derfor på å engasjere ungdom.