Tomter rideklubb Årsmøte 2024

Tomter rideklubb arrangerer Årsmøte tirsdag 09. april kl. 19 i Bondestua på Blixland og over Google Meet. Alle medlemmer er velkommen til å delta i årsmøtet.

Lenke til å delta i årsmøtet finner du her;

meet.google.com/fer-gsor-wua

Årsmøtet skal, ifølge vedtektene, behandle bl.a. følgende saker:

*Klubbens årsberetning 2023

*Klubbens årsregnskap 2023

*Klubbens årsbudsjett 2024

*Behandle eventuelle vedtektsendringer

*Vedta foreløpig virksomhetsplan for rideklubben for inneværende år

*Valg av styreleder, styre og valgkomité

*Fastsette medlemskontingent for påfølgende år

*Behandle innkomne forslag og saker

Endelige saksdokumenter til årsmøtet ligger HER.

Minner også om at saker som medlemmer ønsker at skal behandles på Årsmøtet skal sendes til styrets epost styret@tomterrideklubb.no senest 26.3.2024.

Velkommen til årsmøtet!