Årsberetning 2018

Styret har i 2018 bestått av:

Leder – Christina Løken
Nestleder – Linda Kjeldaas
Kasserer – Bente Ro
Sekretær – Caroline Jahr
Styremedlem – Ailin Ytternes
Styremedlem – Elin Wiggen
Styremedlem – Jane Næss
Styremedlem – Marie Østebø
Ungdomsrepresentant – Maren Tronstad

Klubben består av 101 medlemmer pr 31.12.2018

Det er arrangert 7 styremøter i løpet av året. 
Styret har fokusert på å utvide feltrittsbanen videre og vi har i år fått utbedret vannhinderet, grøfta og det har også i år blitt bygget mange nye fine hindre på feltrittsbanen på dugnad.
Klubbens medlemmer har lagt ned en formidabel jobb for å få til dette og det rettes en spesiell takk til alle som har bidratt.

Det har vært en aktiv stevnesesong for mange av klubbens ryttere – vi utmerker oss igjen spesielt i knøttecup. 
Klubben vant i år overlegent med 29 sløyfer, dobbelt så mange som neste klubb på lista. Dette får vi 14.000 kr for fra NRYF som selvfølgelig går til videre utvikling av feltritt i klubben. 

Klubben har fått tildelt midler fra NRYF «krafttak for ridebanebunner».  Disse pengene er tiltenkt ny ridesti. Klubben har inngått en leieavtale med blixland om 1800m2 hvor vi skal anlegge ny ridesti/utvidelse av feltrittsbanen. Leieavtalen har en varighet på 30 år. Det jobbes med å få satt sammen en prosjektgruppe rundt dette. Foreløpig så har vi Christina, Kaia, Arne og Malin. Hadde vært fint med et par til.  Jobben rundt dette fortsetter i 2019 og vi håper å kunne sende inn prosjektplan og starte på prosjektet våren 2019

Klubben har arrangert 1 dressur-, 1 sprangstevne og 3 feltrittsstevner inneværende år.  Høststevnene ble dessverre avlyst på grunn av salmonella/karantene.  Det ble derfor ikke avholdt noe klubbmesterskap i 2018.

Det er inngått en avtale med Blixland om at klubbens medlemmer betaler 50,- kr i baneleie på treninger.

Klubben har avtalt med Blixland/Kaia Steinberg at det skal arrangeres klubbtreninger på feltrittsbanen opp til 5 ganger i året.  Disse treningene er forbeholdt klubbens medlemmer og vil koste 100 kr pr pers med 5 på timen.  Tider for disse må nytt styre avtale med Kaia våren 2019.

Andre høydepunkter i 2018:
På klubbens Facebookside ligger det mange bilder og mer detaljer fra de forskjellige stevnene vi har arrangert og medlemmene har deltatt på.
Klubben er avhengig av at medlemmene selv sender inn bilde/evt en kort tekst til publisering på facebooksiden.  Vi har ikke kapasitet til å følge opp hvem som er på stevner hvor – men vi setter veldig pris på å få inn oppdateringer fra medlemmene som viser aktiviteten!

Det ble arrangert påskeritt med god deltagelse og morsomme kostymer i strålende solskinn.  Grillen ble fyrt opp og pølser servert.  Dette arrangementet frister til gjentagelse.  Klubben skal avtale med Kaia om lån av skolehester i 2019 så de som ikke har egen hest også har mulighet til å delta.

Det er blitt arrangert 2 samlinger for de under 18 år:
Bowling og Sprett med god deltagelse.


Blixland har engasjert Merete Røed som sprangtrener.  Det er mange i klubben som rir for henne hver onsdag og er veldig forøyd med det.  Dette er ikke klubbtrening som sådan, men det skaper godt samhold og arrangeres samlinger også utenfor banen av Merete og Elin.  Dette er et veldig godt initiativ som klubben verdsetter.

Økonomi:

Klubbens økonomi er god.  

Vi er tildelt midler fra NRYF i forbindelse med «krafttak for ridebanebunner» – 150 000.  Disse pengene er øremerket ny ridesti.
Vi går med overskudd på bingo og stevner.

Styret