Kvadrilje på Juleshowet 2022

Rir du i en av de to mandagsgruppene som rir kl. 18-19? Da har du anledning til å bli med på å ri kvadriljeprogrammet på juleshowet 2022. Juleshowet gjennomføres som et samarbeid mellom Tomter rideklubb og Blixland Hestesenter (rideskolen) den 11.desember kl. 16-18.

Gruppene kommer til å øve på programmet i ridetimen på mandager den 28.11 og 5.12. Eventuelt blir det også en ekstra gjennomgang på fredagen den 9.12.

Det er viktig at du selv øver inn programmet gjennom å se på programbeskrivelsen, samt gjennom å se på på filmen under.

Det er mye læring i å ri kvadrilje. Både å klare å ri til musikk, å holde riktig avstand til hesten foran, å beregne avstand til rytteren ved siden av deg, å klare å ta presise fatninger, å mestre hesten og få den til å høre godt på deg osv. Det skal se enkelt ut, selv om det faktisk egentlig ikke er så enkelt i det hele tatt! Men, det er veldig gøy, så dette gleder vi oss til 🙂

Programmet som skal ris: Se HER

For å se fjorårets kvadrilje , klikk på lenken under:

For spørsmål – ta kontakt (gjerne pr sms) med Ingvild, tlf. 46806100

DEL 4, PRAKTISK RIDEPRØVE (eller kjøreprøve)

DEL 4, PRAKTISK RIDEPRØVE (eller kjøreprøve) gjennomføres på Blixland

FREDAG 30.09 mellom kl. 17-ca 20.

NB! Påmelding til rideprøven kan gjøres først etter at digitale deler (del 1 og 2) samt hovedkurs (del 3) er gjennomført.

PÅMELDING TIL RIDEPRØVEN må gjøres separat pr mail og sendes til styret@tomterrideklubb.no SENEST 27.9.

Oppgi i påmeldingen til rideprøven følgende informasjon:

Navn, alder, adresse, telefon samt mailadresse som faktura kan sendes til. Oppgi også om du ønsker å leie hest for rideprøven fra rideskolen, eller om du kommer med egen hest.

Egen faktura for rideprøven og eventuell hestleie sendes ut i etterkant av rideprøven. Rideprøven koster kr 150 og eventuell leie av hest av Blixland koster kr 200.

NB! Dersom det blir mange påmeldte til rideprøven prioriteres Tomter rideklubb-medlemmer først.

Alle som skal delta i rideprøven får tilsendt informasjon om rideprøven rett etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Les mer om Grønt Kort her: https://www.rytter.no/sport/gront-kort

GRØNT KORT – hovedkurs i regi avTomter rideklubb høsten 2022

Tomter rideklubb inviterer til grønt kort hovedkurs (del 3) med kursholder Line Gundersen.

Torsdag 22. september kl. 18.30 – 20.30

Dette kurset er hovedkurset i grønt kort. Kurset er, sammen med ride- og kjøretesten, den siste delen for grønt kort. På kurset vises film om praksis i stall, det diskuteres ønskede temaer og deltakerne kan stille spørsmål og delta i undervisningen som blir gitt.

Oppmøte: Bondestua, 2 etasjen i rideskolestallen på Blixland Gård og hestesenter, Myraveien 55 i Tomter, Indre Østfold. 

Dersom det er under 10 deltakere gjennomføres kurset eventuelt i stallen. Ta derfor i tilfelle på gode sko og klær som du kan bruke i stallen.

Møt opp i god tid før kursstart, senest kl. 18.20. 

Det blir ikke servering, så ta eventuelt selv med mat og drikke

OBS! Deltakere under 16 år må ha med foresatt.

Navn på foresatt kan mailes til styret@tomterrideklubb.no

Kurspris: kr 200.

Vippsnummer #19532 til Tomter rideklubb innen 19.09.

Kun betalt kurs vil gi reservert plass.

FØRKUNNSKAPER:

Lest d-boken «På vei inn i Ryttersporten». Kan f eks kjøpes på Fagbokforlaget.no.

Gjennomført E-kurs om konkurransereglement
Gjennomført E-Kurs om sikkerhet og hestekunnskap

PÅMELDING: Meld deg på via Minidrett.no → kurs → grønt kort, eller bruk lenke: https://minidrett.nif.no/Event#6999515-010

HUSK! Påmeldingsfrist er 19.09!

VIKTIG! Deltakeren MÅ bruke sin egen bruker til å gjennomføre de digitale kursene (ikke foresatt sin). Hvis ikke blir kursene registrert på feil person.

Les mer om Grønt Kort her: https://www.rytter.no/sport/gront-kort

Velkommen til kurs!!

GRØNT KORT Del 4 (praktisk rideprøve) arrangeres 30.september. Se egen nyhetssak om påmelding til denne prøven.

Vil du være med i ungdomsstyre i Tomter rideklubb?

Tomter rideklubb jobber nå med å etablere et helt eget ungdomsstyre bestående av 6-8 st. av klubbens medlemmer mellom 13 år (f. 2009) og 19 år (f. 2003). Alle er velkommen til å melde interesse, uansett om man har egen hest, har hest på for/er hestepasser, rir i rideskole eller bare ellers er med i klubben.

Vi kommer til å diskutere både små og store saker, planlegge arrangementer og ha sosiale samlinger. Ungdomsstyret skal gi konkrete innspill til rideklubbens hovedstyre og ungdomsstyret kan også få oppgaver delegert til seg fra hovedstyret. Ungdomsstyret skal ha lav terskel for både innspill, idéer og forslag, så hvis du har noe på hjertet har du sjansen nå!

Dersom du er interessert ønsker vi at du sender en mail der du skriver…

  1. Hvorfor du vil være med i ungdomsstyret? Hva er din motivasjon for å bli med?
  2. Hva du mener at akkurat du kan bidra med / hjelpe til med i styrearbeidet og i klubben?

Send en mail med dine tanker om dette (og med din kontaktinformasjon; navn, mail, telefon, alder) til olineww@gmail.com.

Vi vil gjerne ha din mail senest den 20. juli 2023

Styremedlemmene velges på grunnlag av innsendte søknader.

Valgte styremedlemmer får beskjed i begynnelsen av august.

Hilsen ungdomsrepresentantene i Tomter rideklubb-hovedstyret;

Oline og Lovisa 😊

Årsmøte 2022

Årsmøte i Tomter Rideklubb arrangeres (kun) digitalt over Zoom tirsdagen den 15. mars kl. 19.00. Det er sendt ut zoomlenke samt sakspapirer til alle medlemmer per mail.

For at årsmøtet skal være vedtaksført trenger vi at minst 10 stemmeberettigede medlemmer deltar. For å sikre at vi blir et tilstrekkelig stort antall – send gjerne en sms med ditt navn i forkant om du kan delta til 41664071. På forhånd takk!

Velkommen til årsmøte 15.03. kl. 19!

Årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte i Tomter Rideklubb

Velkommen til Årsmøte i Romter rideklubb! Møtet arrangeres tirsdag 15. mars 2022 kl. 19.00 i Bondestua på Blixland. Påmeldte deltakere kan også nærvare gjennom zoom, hvis ønskelig.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 01.03.2022. Sakene kan sendes til styret@tomterrideklubb.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

Sakliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle idrettslagets årsmelding.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
6. Behandle innkomne forslag og sake
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta idrettslagets budsjett. 9. Behandle rideklubbens organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg
a) Leder og nestleder
b) Styremedlemmer (herav 1 kasserer og 1 ungdomsrepresentant + 1 ungd.repr. vara)
c) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Sakspapirer som legges frem er:
– Forslag til forretningsorden
– Årsberetning/årsmelding
– Regnskap med revisors beretning
– Eventuelle innkomne forslag
– Eventuelle forslag fra styret
– Forslag på medlemskontingent
– Forslag til budsjett
– Valgkomiteens innstilling
– Styrets innstilling på neste års valgkomité

Vel møtt til klubbens årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret, Tomter rideklubb

Følgende aktiviteter er planlagt for 2022

NB! Dette er en foreløpig plan som suppleres fortløpende. For nærmere informasjon om datoer og klokkeslett, følg med på klubbens Facebook-side samt her på nettsiden.

5. mars D-stevne sprang

9. april Påskeritt,- rebus og stallhygge

22. mai D-stevne dressur

11. – 12. juni Feltrittstevne med Knøttecup

27. – 28. august              Feltrittstevne med Knøttecup

17. – 18.september            Feltrittstevne med Knøttecup og Kretsmesterskap (KM)

12. november                  Sprangstevne + Klubbmesterskap

13. november                 Dressurstevne + Klubbmesterskap

I uke 49?                        Julefest – fellesarrangement for rideklubben og rideskolen