Årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte i Tomter Rideklubb

Velkommen til Årsmøte i Romter rideklubb! Møtet arrangeres tirsdag 15. mars 2022 kl. 19.00 i Bondestua på Blixland. Påmeldte deltakere kan også nærvare gjennom zoom, hvis ønskelig.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 01.03.2022. Sakene kan sendes til styret@tomterrideklubb.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

Sakliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle idrettslagets årsmelding.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
6. Behandle innkomne forslag og sake
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta idrettslagets budsjett. 9. Behandle rideklubbens organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg
a) Leder og nestleder
b) Styremedlemmer (herav 1 kasserer og 1 ungdomsrepresentant + 1 ungd.repr. vara)
c) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Sakspapirer som legges frem er:
– Forslag til forretningsorden
– Årsberetning/årsmelding
– Regnskap med revisors beretning
– Eventuelle innkomne forslag
– Eventuelle forslag fra styret
– Forslag på medlemskontingent
– Forslag til budsjett
– Valgkomiteens innstilling
– Styrets innstilling på neste års valgkomité

Vel møtt til klubbens årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret, Tomter rideklubb

Følgende aktiviteter er planlagt for 2022

NB! Dette er en foreløpig plan som suppleres fortløpende. For nærmere informasjon om datoer og klokkeslett, følg med på klubbens Facebook-side samt her på nettsiden.

5. mars D-stevne sprang

9. april Påskeritt,- rebus og stallhygge

22. mai D-stevne dressur

11. – 12. juni Feltrittstevne med Knøttecup

27. – 28. august              Feltrittstevne med Knøttecup

17. – 18.september            Feltrittstevne med Knøttecup og Kretsmesterskap (KM)

12. november                  Sprangstevne + Klubbmesterskap

13. november                 Dressurstevne + Klubbmesterskap

I uke 49?                        Julefest – fellesarrangement for rideklubben og rideskolen

Aktiviteter høsten 2021

Følgende aktiviteter er planlagt for høsten 2021.

NB! Dette er en foreløpig plan. For nærmere informasjon om datoer og klokkeslett, følg med på klubbens Facebook-side samt her på nettsiden.

31. juli                            Dugnad i forkant av Knøttecup

07. august                       Stevne: Knøttecup 

28. – 29. august              Stevne: Feltritt + BEST Cup

09. september                 Infomøte om Tomter rideklubb

18.- 19. september          Stevne: Feltritt – Distriktstevne

I uke 41 – oktober           Demonstrasjonsworkshop: «Kommunikasjon med hest – utfordringer, muligheter, tips og triks»

I uke 42? – oktober         Banehopping og programriding/ klubb- og rideskolehelg

13. november                  Stevne: Sprang + Klubbmesterskap

14. november                 Stevne: Dressur + Klubbmesterskap

I uke 47:                         Miniforedrag: Tema: Hestekjøp «Planlegger du å ta hest på for eller å kjøpe egen hest? Hva bør du tenke på og vite før du bestemmer deg?»

I uke 50?                        Julefest – klubben og rideskolen – dato kommer!

Årsmøte 2021

Årsmøtet ble gjennomført på Blixland den 27.05.2021 kl. 19. På årsmøtet ble behandlet alle punkter nedfelt i vedtektene. Årsregnskap for 2020 kan leses HER. Revisjon av regnskap for 2020 kan leses HER. Årsrapport for 2020 kan leses HER.

Her er informasjon om det nye styret, samt om hvilke funksjoner hver enkelt har i perioden fremover:

StyrelederUlrika Bergroth-Plur
NestlederAnne Line Wold
SekretærAnita Christiansen Røkholt
Sekretær-stevneGry Kløfta
KassererIda Ustvedt Brechan
Styremedlem/stevneansvarligChristina Løken
Styremedlem/kommunikasjonMadeleine Sundby
Styremedlem/kontakt faginstruktørerElin Gjestang 
Ungdomsrepresentant/SoMeSilje Maria Christiansen Røkholt
Ungdomsrepresentant (vara)/SoMeLovisa Löfgren

Signert protokoll for årsmøtet kan leses HER

Årsmøte

12.03.2020 kl 19:00

Årsmøtet avholdes i rytterstua på Blixland

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 27.12.2020

Sakene kan sendes til styret@tomterrideklubb.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle idrettslagets årsmelding.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Foreta følgende valg

a) Leder og nestleder

b) 1 styremedlem (kasserer)

c) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Sakspapirer som legges frem er:

– Forslag til forretningsorden

– Årsberetning/årsmelding

– Regnskap med revisors beretning

– Eventuelle innkomne forslag

– Forslag på medlemskontingent

– Forslag til budsjett

– Valgkomiteens innstilling

– Styrets innstilling på neste års valgkomité

Med vennlig hilsen

Styret

Siste dugnad før stevne

Det blir dugnad på feltrittsbanen! Det er stevne til helgen og vi må gjøre litt før vi er i mål.

Dugnad onsdag 5.6 fra kl 17 og fredag 7.6 fra kl 18.

Årsberetning 2018

Styret har i 2018 bestått av:

Leder – Christina Løken
Nestleder – Linda Kjeldaas
Kasserer – Bente Ro
Sekretær – Caroline Jahr
Styremedlem – Ailin Ytternes
Styremedlem – Elin Wiggen
Styremedlem – Jane Næss
Styremedlem – Marie Østebø
Ungdomsrepresentant – Maren Tronstad

Klubben består av 101 medlemmer pr 31.12.2018

Det er arrangert 7 styremøter i løpet av året. 
Styret har fokusert på å utvide feltrittsbanen videre og vi har i år fått utbedret vannhinderet, grøfta og det har også i år blitt bygget mange nye fine hindre på feltrittsbanen på dugnad.
Klubbens medlemmer har lagt ned en formidabel jobb for å få til dette og det rettes en spesiell takk til alle som har bidratt.

Det har vært en aktiv stevnesesong for mange av klubbens ryttere – vi utmerker oss igjen spesielt i knøttecup. 
Klubben vant i år overlegent med 29 sløyfer, dobbelt så mange som neste klubb på lista. Dette får vi 14.000 kr for fra NRYF som selvfølgelig går til videre utvikling av feltritt i klubben. 

Klubben har fått tildelt midler fra NRYF «krafttak for ridebanebunner».  Disse pengene er tiltenkt ny ridesti. Klubben har inngått en leieavtale med blixland om 1800m2 hvor vi skal anlegge ny ridesti/utvidelse av feltrittsbanen. Leieavtalen har en varighet på 30 år. Det jobbes med å få satt sammen en prosjektgruppe rundt dette. Foreløpig så har vi Christina, Kaia, Arne og Malin. Hadde vært fint med et par til.  Jobben rundt dette fortsetter i 2019 og vi håper å kunne sende inn prosjektplan og starte på prosjektet våren 2019

Klubben har arrangert 1 dressur-, 1 sprangstevne og 3 feltrittsstevner inneværende år.  Høststevnene ble dessverre avlyst på grunn av salmonella/karantene.  Det ble derfor ikke avholdt noe klubbmesterskap i 2018.

Det er inngått en avtale med Blixland om at klubbens medlemmer betaler 50,- kr i baneleie på treninger.

Klubben har avtalt med Blixland/Kaia Steinberg at det skal arrangeres klubbtreninger på feltrittsbanen opp til 5 ganger i året.  Disse treningene er forbeholdt klubbens medlemmer og vil koste 100 kr pr pers med 5 på timen.  Tider for disse må nytt styre avtale med Kaia våren 2019.

Andre høydepunkter i 2018:
På klubbens Facebookside ligger det mange bilder og mer detaljer fra de forskjellige stevnene vi har arrangert og medlemmene har deltatt på.
Klubben er avhengig av at medlemmene selv sender inn bilde/evt en kort tekst til publisering på facebooksiden.  Vi har ikke kapasitet til å følge opp hvem som er på stevner hvor – men vi setter veldig pris på å få inn oppdateringer fra medlemmene som viser aktiviteten!

Det ble arrangert påskeritt med god deltagelse og morsomme kostymer i strålende solskinn.  Grillen ble fyrt opp og pølser servert.  Dette arrangementet frister til gjentagelse.  Klubben skal avtale med Kaia om lån av skolehester i 2019 så de som ikke har egen hest også har mulighet til å delta.

Det er blitt arrangert 2 samlinger for de under 18 år:
Bowling og Sprett med god deltagelse.


Blixland har engasjert Merete Røed som sprangtrener.  Det er mange i klubben som rir for henne hver onsdag og er veldig forøyd med det.  Dette er ikke klubbtrening som sådan, men det skaper godt samhold og arrangeres samlinger også utenfor banen av Merete og Elin.  Dette er et veldig godt initiativ som klubben verdsetter.

Økonomi:

Klubbens økonomi er god.  

Vi er tildelt midler fra NRYF i forbindelse med «krafttak for ridebanebunner» – 150 000.  Disse pengene er øremerket ny ridesti.
Vi går med overskudd på bingo og stevner.

Styret