DEL 4, PRAKTISK RIDEPRØVE (eller kjøreprøve)

DEL 4, PRAKTISK RIDEPRØVE (eller kjøreprøve) gjennomføres på Blixland

FREDAG 30.09 mellom kl. 17-ca 20.

NB! Påmelding til rideprøven kan gjøres først etter at digitale deler (del 1 og 2) samt hovedkurs (del 3) er gjennomført.

PÅMELDING TIL RIDEPRØVEN må gjøres separat pr mail og sendes til styret@tomterrideklubb.no SENEST 27.9.

Oppgi i påmeldingen til rideprøven følgende informasjon:

Navn, alder, adresse, telefon samt mailadresse som faktura kan sendes til. Oppgi også om du ønsker å leie hest for rideprøven fra rideskolen, eller om du kommer med egen hest.

Egen faktura for rideprøven og eventuell hestleie sendes ut i etterkant av rideprøven. Rideprøven koster kr 150 og eventuell leie av hest av Blixland koster kr 200.

NB! Dersom det blir mange påmeldte til rideprøven prioriteres Tomter rideklubb-medlemmer først.

Alle som skal delta i rideprøven får tilsendt informasjon om rideprøven rett etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Les mer om Grønt Kort her: https://www.rytter.no/sport/gront-kort