Vil du være med i ungdomsstyre i Tomter rideklubb?

Tomter rideklubb jobber nå med å etablere et helt eget ungdomsstyre bestående av 6-8 st. av klubbens medlemmer mellom 13 år (f. 2009) og 19 år (f. 2003). Alle er velkommen til å melde interesse, uansett om man har egen hest, har hest på for/er hestepasser, rir i rideskole eller bare ellers er med i klubben.

Vi kommer til å diskutere både små og store saker, planlegge arrangementer og ha sosiale samlinger. Ungdomsstyret skal gi konkrete innspill til rideklubbens hovedstyre og ungdomsstyret kan også få oppgaver delegert til seg fra hovedstyret. Ungdomsstyret skal ha lav terskel for både innspill, idéer og forslag, så hvis du har noe på hjertet har du sjansen nå!

Dersom du er interessert ønsker vi at du sender en mail der du skriver…

  1. Hvorfor du vil være med i ungdomsstyret? Hva er din motivasjon for å bli med?
  2. Hva du mener at akkurat du kan bidra med / hjelpe til med i styrearbeidet og i klubben?

Send en mail med dine tanker om dette (og med din kontaktinformasjon; navn, mail, telefon, alder) til olineww@gmail.com.

Vi vil gjerne ha din mail senest den 20. juli 2023

Styremedlemmene velges på grunnlag av innsendte søknader.

Valgte styremedlemmer får beskjed i begynnelsen av august.

Hilsen ungdomsrepresentantene i Tomter rideklubb-hovedstyret;

Oline og Lovisa 😊