Årsmøtedokumenter 2023 – og lenke til det digitale møtet

Vedlagt er dokumenter til Årsmøte 2023.

Årsmøtet arrangeres digitalt 21.3 kl. 19.00

Link til møtet: https://meet.google.com/eqo-hfxg-njz


Innkalling og saksliste

https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2023/03/Innkalling-og-saksliste-Tomter-rideklubb-Arsmote-2023-1.pdf

Årsbudsjett 2023

https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2023/03/Tomter-rideklubb-Arsbudsjett-2023.pdf

Årsberetning 2022

https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2023/03/Tomter-rideklubb-Arsberetning-2022.pdf

Årsregnskap 2022

https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2023/03/Tomter-Rideklubb-endelig-Arsregnskap-2022.pdf

Revisjonsberetning 2022

https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2023/03/Revisjonsberetning-2022-Tomter-rideklubb.pdf

Forslag medlemskontingent

https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2023/03/Sak-7-23-Fastsette-medlemskontingent-for-klubben.pdf

Virksomhetsplan 2023

https://tomterrideklubb.no/wp-content/uploads/2023/03/Tomter-rideklubb-Virksomhetsplan-2023.pdf

NB! Valgkomitéens innstilling presenteres i møte