Grønt kort – praktisk ride- eller kjøreprøve vår 2023

DEL 4, PRAKTISK RIDEPRØVE (eller kjøreprøve) gjennomføres på Blixland
FREDAG 05. mai mellom kl. 17-ca 20.
NB! Påmelding til rideprøven kan gjøres først etter at digitale deler (del 1 og 2) samt hovedkurs (del 3) er gjennomført.
PÅMELDING TIL RIDEPRØVEN gjøres gjennom Minidrett.no (kurs) senest 28. april.
I tillegg sendes følgende informsjon til styret@tomterrideklubb.no:

Navn, alder, adresse, telefon samt mailadresse som faktura kan sendes til.
Oppgi også om du ønsker å leie hest for rideprøven fra rideskolen, eller om du kommer med egen hest.
Egen faktura for rideprøven og eventuell hestleie sendes ut i etterkant av rideprøven. Rideprøven koster kr 200 og eventuell leie av hest av Blixland koster kr 200.
NB! Dersom det blir mange påmeldte til rideprøven prioriteres Tomter rideklubb-medlemmer først.
Alle som skal delta i rideprøven får tilsendt informasjon om rideprøven rett etter at påmeldingsfristen har gått ut.
Les mer om Grønt Kort her: https://www.rytter.no/sport/gront-kort