Feltrittstevne med KM 29-30 aug. avlyst

Med den ukontrollerte smitten av covid-19 som nå har blusset opp i Indre Østfold ser vi oss dessverre nødt til å avlyse feltrittstevne med innlagt KM 29-30.08.

Kommunen innfører strakstiltak og avlyser bla. alle idrettsarrangement ut august. Vi satser på at det med litt tid vil roe seg ned igjen og at vi kan få arrangere det planlagte feltrittstevnet vi har satt opp i slutten av september. I mellomtiden – hold avstand og vask hender!

Årsmøte

12.03.2020 kl 19:00

Årsmøtet avholdes i rytterstua på Blixland

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 27.12.2020

Sakene kan sendes til styret@tomterrideklubb.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle idrettslagets årsmelding.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Foreta følgende valg

a) Leder og nestleder

b) 1 styremedlem (kasserer)

c) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Sakspapirer som legges frem er:

– Forslag til forretningsorden

– Årsberetning/årsmelding

– Regnskap med revisors beretning

– Eventuelle innkomne forslag

– Forslag på medlemskontingent

– Forslag til budsjett

– Valgkomiteens innstilling

– Styrets innstilling på neste års valgkomité

Med vennlig hilsen

Styret

Knøttecup 10.august

Tomter rideklubb arrangerer sommerens kanskje morsomste knøttecup på Blixland 10.august! I tillegg til vanlig knøttecup, skal vi i år arrangere lagkonkurranse i både knøttecup hest og ponni!

Dette blir moro både for store og små!

KC hest er åpen for alle alderskategorier
KC ponni er åpent for ponniryttere
Hvert lag består av to eller tre ekvipasjer, hvorav de to beste teller. Se KR V § 513.2.
Laget må bestå av ekvipasjer fra samme klubb. Ellers gjelder vanlige særskilte bestemmelser for knøttecup KR V tillegg 1.

I tillegg til vanlig individuell premiering i klassene blir det premiering i lag.

Vi kjører også premiering for beste gjennomførte tema i terreng for lag og et par andre morsomme premieringer i løpet av dagen. 🏇💨☀️☀️

Mere info kommer så fort alt er klart i horsepro.

Vi har spådd pent vær og fyller kiosken med godsaker, så hold av lørdag 10.august ☀️🍭🌭

Vi ser frem til en morsom dag på Blixland hestesenter.

https://www.horsepro.no/index.php?r=show%2Fevent%2Fevent&eventId=18558

Dugnad på feltrittsbanen 11-12 mai

Det er klart for den årlige «vårrengjøringen» på feltrittsbanen. Hindrene er nå på plass der de skal være denne sesongen. Stevnet 08-09.06 kommer fort, så vi setter opp en to -dagers dugnad og satser på at vi får gjort mye. Noe av det som skal gjøres er:
– rydde og plukke stein
– Male hindre og markbommer
– bygge et nytt hinder i 80/90, samt et opphopp/nedhopp.
– vi må reparere og forsterke et par hinder
– feste alle hindrene i bakken
– gå over å se at hindrene har klips
– Gå over «ny ridesti». rydde opp etter vinterens herjinger.

osv… her er det litt av hvert å gjøre til «alle og enhver» og det vil ligge fullstendige lister over alt som skal gjøres under dugnadsdagene

Det vil bli servert lunsj begge dager. Ta med godt humør og evt noe redskap hvis man skulle ha (raker, spader osv osv) . På lørdag og søndag starter vi kl. 13.


Klubben setter opp feltrittstrening for kaia søndag 12.05 fra kl 17. Denne treningen er gratis for alle som stiller opp lørdag og/eller søndag. Påmelding til trening på styret@tomterrideklubb.no Ansvarlig for dugnad begge dager er Christina.