Årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte i Tomter Rideklubb

Velkommen til Årsmøte i Romter rideklubb! Møtet arrangeres tirsdag 15. mars 2022 kl. 19.00 i Bondestua på Blixland. Påmeldte deltakere kan også nærvare gjennom zoom, hvis ønskelig.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 01.03.2022. Sakene kan sendes til styret@tomterrideklubb.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

Sakliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle idrettslagets årsmelding.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
6. Behandle innkomne forslag og sake
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta idrettslagets budsjett. 9. Behandle rideklubbens organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg
a) Leder og nestleder
b) Styremedlemmer (herav 1 kasserer og 1 ungdomsrepresentant + 1 ungd.repr. vara)
c) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Sakspapirer som legges frem er:
– Forslag til forretningsorden
– Årsberetning/årsmelding
– Regnskap med revisors beretning
– Eventuelle innkomne forslag
– Eventuelle forslag fra styret
– Forslag på medlemskontingent
– Forslag til budsjett
– Valgkomiteens innstilling
– Styrets innstilling på neste års valgkomité

Vel møtt til klubbens årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret, Tomter rideklubb

Følgende aktiviteter er planlagt for 2022

NB! Dette er en foreløpig plan som suppleres fortløpende. For nærmere informasjon om datoer og klokkeslett, følg med på klubbens Facebook-side samt her på nettsiden.

5. mars D-stevne sprang

9. april Påskeritt,- rebus og stallhygge

22. mai D-stevne dressur

11. – 12. juni Feltrittstevne med Knøttecup

27. – 28. august              Feltrittstevne med Knøttecup

17. – 18.september            Feltrittstevne med Knøttecup og Kretsmesterskap (KM)

12. november                  Sprangstevne + Klubbmesterskap

13. november                 Dressurstevne + Klubbmesterskap

I uke 49?                        Julefest – fellesarrangement for rideklubben og rideskolen

Aktiviteter høsten 2021

Følgende aktiviteter er planlagt for høsten 2021.

NB! Dette er en foreløpig plan. For nærmere informasjon om datoer og klokkeslett, følg med på klubbens Facebook-side samt her på nettsiden.

31. juli                            Dugnad i forkant av Knøttecup

07. august                       Stevne: Knøttecup 

28. – 29. august              Stevne: Feltritt + BEST Cup

09. september                 Infomøte om Tomter rideklubb

18.- 19. september          Stevne: Feltritt – Distriktstevne

I uke 41 – oktober           Demonstrasjonsworkshop: «Kommunikasjon med hest – utfordringer, muligheter, tips og triks»

I uke 42? – oktober         Banehopping og programriding/ klubb- og rideskolehelg

13. november                  Stevne: Sprang + Klubbmesterskap

14. november                 Stevne: Dressur + Klubbmesterskap

I uke 47:                         Miniforedrag: Tema: Hestekjøp «Planlegger du å ta hest på for eller å kjøpe egen hest? Hva bør du tenke på og vite før du bestemmer deg?»

I uke 50?                        Julefest – klubben og rideskolen – dato kommer!

Årsmøte 2021

Årsmøtet ble gjennomført på Blixland den 27.05.2021 kl. 19. På årsmøtet ble behandlet alle punkter nedfelt i vedtektene. Årsregnskap for 2020 kan leses HER. Revisjon av regnskap for 2020 kan leses HER. Årsrapport for 2020 kan leses HER.

Her er informasjon om det nye styret, samt om hvilke funksjoner hver enkelt har i perioden fremover:

StyrelederUlrika Bergroth-Plur
NestlederAnne Line Wold
SekretærAnita Christiansen Røkholt
Sekretær-stevneGry Kløfta
KassererIda Ustvedt Brechan
Styremedlem/stevneansvarligChristina Løken
Styremedlem/kommunikasjonMadeleine Sundby
Styremedlem/kontakt faginstruktørerElin Gjestang 
Ungdomsrepresentant/SoMeSilje Maria Christiansen Røkholt
Ungdomsrepresentant (vara)/SoMeLovisa Löfgren

Signert protokoll for årsmøtet kan leses HER